Strona główna
środa, 27 maja 2020 r.
imieniny obchodzą: Amanda, Julian

Procedura wydawania duplikatów dokumentów

Strona główna » Aktualności » Procedura wydawania duplikatów dokumentów

wielkość tekstu:A | A | A

Procedura wydawania duplikatów
legitymacji szkolnych, kart motorowerowych i świadectw szkolnych
oraz pobierania opłat za te czynności w Gimnazjum w Ogrodzieńcu
 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)
3.      Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
4.      Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)
5.      Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami).I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.
 

 • W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora   szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z  załącznikiem nr 1 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 • Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (opisane danymi: nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania  oraz dowód opłaty skarbowej)
 • Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę  w wysokości równej kwocie opłat skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 • Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.
 • Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

II. Zasady wydawania duplikatów karty  motorowerowej.
 

 1.  W przypadku utraty oryginału karty rowerowej lub motorowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 1) o wydanie duplikatu karty motorowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia,  adres zamieszkania  oraz dowód opłaty skarbowej).
 3. Za wydanie duplikatu karty motorowerowej pobiera się opłatę  w wysokości równej kwocie opłat skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 4. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora szkoły.
 5. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
 

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa - zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty  skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
 4. Opłatę należy wnieść na Konto szkoły Nr  36102024980000810204367249
 5. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie odpowiedniej dokumentacji przebiegu nauczania.
 6. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, a w przypadku braku druku świadectwa, na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
 7. Na pierwszej stronie u góry umieszcza się wyraz „Duplikat”, a na końcu dokumentu dodaje się wyrazy „oryginał podpisali” i wymienia nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdza się nieczytelność podpisów oraz zamieszcza datę wydania duplikatu i opatruje pieczęcią urzędową.
 8. Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat świadectwa, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 9. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 7 dni.

 

Dokumenty, wnioski potrzebne do wydania duplikatów znajdują się w dziale Plany/Dokumenty/Formularze, wnioski

 

 

czytano: 2977 razy

źródło: gimnazjum.ogrodzieniec.pl

Strona główna

Ciekawostki

Zamień rękę a wyćwiczysz samokontrolę. Używając niedominującej ręki do mieszania herbaty, otwierania drzwi czy obsługi myszki, można wyćwiczyć samokontrolę w innych obszarach. Wg ...

dalej
Ilość zdjęć: 695
dalej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu