Strona główna
środa, 15 lipca 2020 r.
imieniny obchodzą: Henryka, Iga

Regulamin stołówki szkolnej

Strona główna » Szkoła » Świetlica szkolna » Regulamin stołówki szkolnej

wielkość tekstu:A | A | A

Regulamin stołówki szkolnej  Gimnazjum w Ogrodzieńcu


§ 1

            Regulamin określa zasady  korzystania z posiłków przygotowanych przez pracowników szkoły i wydawanych w stołówce szkolnej.

 § 2

             Z posiłków wydawanych w stołówce szkolonej mogą korzystać:

a)      Uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie

b)      Uczniowie , których posiłki dofinansowuje MOPS, sponsorzy

c)      Nauczyciele szkoły

§ 3

             Cenę jednostkowego posiłku określa dyrektor zarządzeniem na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§ 4

             Posiłki wydawane są w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły

§ 5

                        Cenę obiadu podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły bądź wychowawca świetlicy w pierwszych dniach nowego roku szkolnego  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy stołówce i na godzinach wychowawczych w klasach.

 § 6

             Korzystający z obiadów dokonują wpłat za posiłki za dany miesiąc do 15 -go  każdego miesiąca u osoby wskazanej prze dyrektora szkoły.

 § 7

             Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.

 § 8

      Warunkiem dokonania odpisu o którym mowa w § 7 jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności , albo złożenie rezygnacji z korzystania z posiłków u wychowawcy świetlicy.

§ 9

 Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

§ 10

 Podczas oczekiwania i w czasie spożywania posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 § 11

Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczonym miejscu

 
§ 12

 W stołówce znajduje się jadłospis na dany tydzień.

 § 13

Listy uczniów i nauczycieli korzystających z posiłków znajdują się u wychowawcy świetlicy.

 § 14

Intendent ma obowiązek prowadzenia dokumentacji materiałowej a wychowawca świetlicy finansowej i terminowego rozliczania się z księgowością szkolną.

 § 15

 Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia. Biblię przetłumaczono na 310 języków, a jej fragmenty na dalsze 597 języków. Szacuje się, że pomiędzy 1815 a 1975 rokiem wydrukowano ...

dalej
Ilość zdjęć: 695
dalej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu